Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Trưởng phòng mua hàng

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Customer Service, Food & Beverage (F&B), Purchasing / Merchandising
Deadline to Apply Unlimited

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development

Job Description

- Tìm kiếm, đánh giá nhà cung cấp.

- Khảo sát giá cả thị trường.

- Đàm phán với nhà cung cấp.

- Kiếm soát chi phí mua hàng

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên.

- Theo dõi, hỗ trợ, giám sát các nhân viên khác trong phòng giải quyết các công việc liên quan.

- Quản lý nhân viên bộ phận mua hàng

- Phát triển, lãnh đạo và thực hiện các chiến lược mua hàng

- Theo dõi và báo cáo để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.

- Tìm kiếm và hợp tác với các nhà cung cấp và nhà cung cấp đáng tin cậy

- Giám sát và dự báo mức nhu cầu sắp tới

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6.

Job Requirement

- Kỹ năng vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và đàm phán.
- Kỹ năng quản lý và sắp xếp- phân công công việc.
- Hiểu biết các quy định pháp luật liên quan.
- Các kỹ năng khác: làm việc nhóm, lập kế hoạch, phân tích.
- Kỹ năng kiểm soát tài chính trong phạm vi hữu hạn (kiểm soát về giá cả nhập mua).

- Tiếng anh khá

People also viewed

KOOTORO Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.